Jest to symbol zastępczy subdomeny ksiazki.malybiznes.pl