Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Dla domu
Książki dla biznesu: Dla domu
Te książki obejmują problemy, które w większym stopniu dotyczą rodziny i domu a nie biznesu. Jako drobny przedsiębiorca musisz jednak wiedzieć co nieco o rzeczach, które mogą wpłynąć na Twoją sytuację prawną lub sytuację firmy.
Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na intercyzy. Narzędzie to pozwala bowiem uchronić podstawowy majątek rodzinny niezbędny do życia. Jest to ważne szczególnie przed podjęciem ryzykownego przedsięwzięcia gospodarczego typu "wszystko albo nic". Zanim zamówisz kontener zabawek z Chin - zastanów się nad uchronieniem żony i dzieci przed gospodarczą klęską za pomocą intercyzy. Zanim zamówisz!

 

Aby zapoznać się z pełnym opisem i okładką wybranej książki oraz aktualną ceną - kliknij na jej tytuł. Nie podajemy cen, gdyż nie jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować zmieniających się rabatów i promocji.

  Jeżeli chcesz obejrzeć więcej niż jedną książkę z listy - klikaj na tytuły prawym klawiszem myszki i wybieraj opcje:
  - MS Internet Explorer: "Otwórz łącze w nowym oknie", "Otwórz łącze w nowej karcie"
  - FireFox ENG: "Open Link in New Tab"
  - Opera PL: "Otwórz na karcie w tle"

106 aktualnych i praktycznych porad prawnych
Oto kompendium wiedzy o zagadnieniach prawnych a równocześnie przewodnik, pokazujący sposób zachowania się w trudnych sytuacjach życiowych. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na takie pytania, jak: Kiedy testament jest nieważny? Komu przysługują alimenty po rozwodzie? Co to jest przedwstępna umowa o pracę? Czy dziecko może samodzielnie sprzedać rower? I wiele innych.

  Alimenty i ojcostwo: praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism.
  W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnego oraz procesowego, odnoszące się do alimentacji oraz ustalania ojcostwa. W pracy - poza komentarzem autorskim - przytoczone zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literatura przedmiotu. Książka zawiera ponadto przepisy związkowe oraz wzory pozwu w sprawie o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Intercyzy i umowy małżeńskie
Wzrost liczby zawieranych małżeńskich umów majątkowych oraz zwiększająca się liczba spraw o zniesienie wspólności ustawowej dowodzi, że społeczeństwo potrzebuje tych instytucji prawnych.
W dzisiejszym świecie intercyza i testament stają się elementem świadomego decydowania o swoim majątku obecnym i przyszłym oraz o sytuacji majątkowej następnych pokoleń.
W książce przytoczono liczne orzeczenia sądów polskich, przykłady stanów faktycznych oraz wzory umów, które umożliwiają racjonalny wybór przyszłego kształtu ustroju majątkowego.
Analiza porządków prawnych państw trzecich, takich jak Niemcy, Austria, Francja, Rosja i Holandia rnoże ułatwić podjęcie właściwych decyzji tym, którzy przewidują zawarcie małżeństwa za granicą.

  Prawo spadkowe
  Pojęcie, zasady i funkcje prawa spadkowego. Powołanie do spadku, dziedziczenie ustawowe i testamentowe, instytucja zachowku, odpowiedzialność za długi spadkowe.

Najem lokalu mieszkalnego
W niniejszym opracowaniu zanalizowano m.in. klauzule dotyczące przedmiotu najmu, stron umowy oraz ich podstawowych obowiązków w zakresie wydania lokalu i płacenia czynszu oraz utrzymywania lokalu w stanie przydatnym do użytku i dokonywania w nim napraw.
Autorka omawia w szczególności problematykę podwyższenia czynszu oraz opłat niezależnych od wynajmującego (w przypadku najmu okazjonalnego opłat dodatkowych), możliwości zastrzegania kaucji mieszkaniowej, dokonywania zmian, ulepszeń i ich rozliczania, wypowiedzenia oraz skutków zakończenia umowy najmu. Ponadto przedstawia uprawnienia najemcy w razie wystąpienia wad lokalu, klauzule dotyczące możliwości dysponowania przez najemcę przedmiotem najmu oraz jego sytuacji w razie zbycia lokalu w czasie trwania umowy najmu.
Praca przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków, jak i - ze względu na zawarte w niej szczegółowe objaśnienia i praktyczne informacje - dla wszystkich uczestników obrotu konsumenckiego.

  Spółka cywilna między małżonkami
  Pierwsza na rynku polskim monografia poświęcona budzącej wiele kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie problematyce spółki cywilnej między małżonkami. Autor - pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znany z wielu opracowań z pogranicza prawa spółek i małżeńskiego prawa majątkowego, skupił się przede wszystkim na cywilnoprawnych aspektach funkcjonowania spółek małżonków.
  W pracy zawarta została także problematyka prawnopodatkowa, co sprawia że książka może być uznana za kompleksowe omówienie prawnych aspektów działalności spółek cywilnych z wyłącznym udziałem małżonków. Przedstawiono także spółkę cichą między małżonkami, uważaną przez większość doktryny za podtyp spółki cywilnej, która może stanowić atrakcyjną formę prowadzenia działalności gospodarczej dla małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej.
  W książce omówione zostały takie zagadnienia jak: spółka cywilna a małżeństwo, dopuszczalność powstania spółki cywilnej między małżonkami, spółka cywilna jako jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej przez oboje małżonków, powstanie spółki cywilnej między małżonkami, spółka cywilna między małżonkami a majątkowe stosunki małżeńskie, spółka cywilna między małżonkami a zaspokojenie roszczeń wierzycieli, małżonkowie - wspólnicy spółki cywilnej w postępowaniu upadłościowym i układowym, podatkowe aspekty funkcjonowania spółki cywilnej między małżonkami, prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków w formie spółki cichej.
  Dołączone zostały także wzory umowy spółki cywilnej i cichej między małżonkami. Opracowanie uwzględnia w szerokim zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawiera bogatą literaturę. Przeznaczone jest dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, ekonomistów, księgowych, notariuszy, ale powinno także zainteresować małżonków, którzy już prowadzą lub zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej ze swoim wyłącznym udziałem.

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Dla domu