Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Księgowość
Książki dla biznesu: Księgowość
Tutaj zgromadziliśmy pozycje zajmujące się księgowością nieco bardziej zaawansowaną. Zapewne przyda Ci się tylko jedna lub dwie z całej listy.
W dziale tym znajdziesz zarówno książki przeznaczone dla księgowego jak i ogólniejsze, wprowadzające przedsiębiorcę w zagadnienia księgowe. Przykład: biznesman musi wiedzieć, podczas podejmowania decyzji o modelu kupowanego samochodu, jakie pojawią się możliwości rozliczania tego zakupu i późniejszej eksploatacji. Nie musi umieć wpisywać liczb w odpowiednie rubryczki, ale jego decyzja ma bezpośredni wpływ na zobowiązania podatkowe.

 

Aby zapoznać się z pełnym opisem i okładką wybranej książki oraz aktualną ceną - kliknij na jej tytuł. Nie podajemy cen, gdyż nie jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować zmieniających się rabatów i promocji.

  Jeżeli chcesz obejrzeć więcej niż jedną książkę z listy - klikaj na tytuły prawym klawiszem myszki i wybieraj opcje:
  - MS Internet Explorer: "Otwórz łącze w nowym oknie", "Otwórz łącze w nowej karcie"
  - FireFox ENG: "Open Link in New Tab"
  - Opera PL: "Otwórz na karcie w tle"

ABC VAT-u 2005
W książce zaprezentowano połączony zaktualizowany tekst ustawy vatowskiej i rozporządzeń wykonawczych. Poszczególne paragrafy przyporządkowane zostały do właściwych artykułów ustawy. Tekst ustawy i rozporządzeń został oczyszczony z nadmiaru odniesień, powołań i przystosowany do percepcji normalnego człowieka. Do wielu artykułów dołączony został komentarz wraz z przykładami, wzorami faktur i ewidencji. Na końcu książki zamieszczone zostały wzory deklaracji, zgłoszeń, wniosków i innych formularzy niezbędnych w działalności podatnika VAT.

  Amortyzacja i środki trwałe w firmie
  Książka "Amortyzacja i środki trwałe" kierowana jest przede wszystkim do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia zagadnienia i najczęściej spotykane problemy związane z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo informacje na temat ustalania wartości początkowej środka trwałego oraz sposobów amortyzacji według różnych metod. Szczególny nacisk położony został na omówienie jednorazowej amortyzacji środków trwałych (do kwoty 50 000 EURO w 2007 r.) przez tzw. małych podatników oraz podmioty rozpoczynające działalność.
  Książka w przystępny sposób wyjaśnia również zagadnienia dotyczące zakupu i sprzedaży środków trwałych, w tym samochodów osobowych i ciężarowych, na gruncie ustaw o podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług. Przedstawione zostały zasady ujmowania operacji księgowych dotyczących środków trwałych i amortyzacji dla prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz w księgi rachunkowe.
  Opisane zostały także zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości i praw mieszkalnych po zmianach obowiązujących po 1 stycznia 2007 roku oraz amortyzacji nieruchomości używanych. Celem ułatwienia zrozumienia omawianych zagadnień, zostały one zilustrowane przykładami.

Amortyzacja środków trwałych
Publikacja stanowi kompendium wiedzy podatkowo-księgowej na temat obowiązujących zasad amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Autorzy prezentują gotowe rozwiązania stosowane w praktyce działania małych, średnich i dużych przedsiębiorców w Polsce, poparte interpretacjami organów podatkowych oraz najciekawszymi wyrokami sądów administracyjnych. Opis każdego analizowanego przypadku poprzedzony jest krótkim wstępem teoretycznym.

  Biblioteka podatkowo-rachunkowa
  Stan prawny na 1.01.2007. Ordynacja podatkowa, ewidencja podatników i płatników, podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), opłata skarbowa.

Co każdy podatnik VAT wiedzieć powinien
Opracowanie to powinien przeczytać każdy podatnik VAT, niezależnie od tego, jakiego rodzaju działalność gospodarczą prowadzi, jakich dokonuje dostaw towarów i jakie świadczy usługi. Poznanie statystycznych zasad identyfikacji towarów i usług dla celów prawidłowego ich opodatkowania, tego, że usługi wewnętrzne nie są objęte VAT, wysokości ceny towaru lub usługi dla celów VAT, skutków dla odliczeń faktury z błędną stawką VAT i błędnym symbolem PKWiU, możliwości wykazania na fakturze w jednej pozycji robocizny i użytych materiałów - jest niezwykle przydatne.

  Księgi, ewidencje i rejestry podatkowe małych przedsiębiorców
  Publikacja omawia zagadnienia związane z księgami, ewidencjami i rejestrami podatkowymi, do których prowadzenia zobowiązani są mali przedsiębiorcy. Czytelnik znajdzie w niej wyczerpujące omówienie podstawowych zasad prowadzenia ewidencji podatkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji i rejestrów podatkowych.

Poradnik ryczałtowca
"Poradnik ryczałtowca" wyjaśnia, kto i na jakich zasadach może korzystać z ryczałtu jako formy opodatkowania, gdyż rok 2007 przyniósł ogromne ograniczenia w tym zakresie. Pozycja ta pozwala również na podjęcie decyzji, czy ryczałt ewidencjonowany jest właściwą formą opodatkowania. W sposób jasny i przejrzysty opisane zostały sytuacje i warunki na jakich można wybrać tę formę opodatkowania, a także dla jakich podmiotów jest ona niedopuszczalna. Wyjaśnione zostały także przypadki, w których traci się prawo do ryczałtu oraz jaka jest wysokość obciążenia podatkowego, a więc według jakich stawek opodatkowane są poszczególne rodzaje działalności gospodarczej. Książka ta umożliwia dokonanie wyboru optymalnej z punktu widzenia wielkości obciążeń podatkowych formy opodatkowania. Dowiecie się z niej Państwo również o obowiązkach związanych z ewidencjonowaniem uzyskanych przychodów, a także o obowiązkach ryczałtowca jako pracodawcy w przypadku zatrudniania pracowników. Znajdziecie Państwo także informacje o przysługujących ryczałtowcom odliczeniach od przychodu i od ryczałtu.

  Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy
  Prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych wymaga znajomości zasad funkcjonowania poszczególnych obciążeń oraz reguł procedury podatkowej. Zakres i skala prowadzonej działalności wyznaczają przy tym charakter otoczenia podatkowego przedsiębiorcy. Celem książki jest kompleksowe przedstawienie obowiązków przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Zamieszczone przykłady pozwalają zapoznać z procedurami obliczeniowymi, ewidencyjnymi i rozliczeniowymi.

Samochód a podatki
Samochód jest jednym z podstawowych narzędzi pracy w każdym przedsiębiorstwie. Jednocześnie żadne inne urządzenie nie podlega takim ograniczeniom podatkowym jak nabycie i eksploatacja samochodu.
Publikacja przybliża definicje samochodu ciężarowego i samochodu osobowego, zasady klasyfikacji samochodów dla celów podatkowych oraz konsekwencje podatkowe z tym związane. W sposób praktyczny i przystępny przedstawiono zasady rozliczeń podatkowych wykorzystując aktualne druki formularzy podatkowych oraz wzory ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych. W obecnym wydaniu, poprawionym i uaktualnionym, zaprezentowano zmiany podatkowe na rok 2007 dotyczące samochodów w firmie. A wiec miedzy innymi: zmiana definicji samochodu osobowego dla celów podatku dochodowego, zmiany w amortyzacji, przedstawiono nowe zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
Posiadanie i eksploatacja samochodu wiążą się ponadto z dodatkowymi obowiązkami i obciążeniami. Są nimi m.in. podatek od środków transportu, opłaty za korzystanie z dróg, opłaty za odprowadzanie spalin. Zasady rozliczania tych opłat zostały zaprezentowane w niniejszym opracowaniu.
W opracowaniu zwrócono także uwagę na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych sprowadzanych do naszego kraju z krajów Unii Europejskiej w okresie od 1 maja 2004 do 30 listopada 2006 r. oraz przedstawiono konsekwencje tego wyroku.

  Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  Coraz szerszy krąg podatników korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych, ze względu na coraz mniejszą opłacalność wygórowanych stawek ryczałtów podatkowych. Nowe preferencyjne możliwości inwestowania w małe firmy dają możliwość rozwoju tej grupy podatników. Stan ten powoduje, że księga przychodów i rozchodów jest najbardziej popularnym urządzeniem księgowym. To rzetelnie i właściwie prowadzone księgi, w oparciu o obowiązujące przepisy, dają poczucie bezpieczeństwa podatnikowi i pozwalają na właściwe ustalenie podstawy opodatkowania.

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Księgowość