Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Monografie
Książki dla biznesu: Monografie
Tutaj zebraliśmy pozycje będące czymś w rodzaju "wszystko w jednym", czyli zajmujące się całym przekrojem spraw.
Monografie są doskonałym startem, ponieważ rozpatrują problemy biznesowe i prawne dokładnie pod kątem specyficznych wymogów danego rodzaju działalności gospodarczej. Dlatego też, jeżeli tylko jest to możliwe, należy taką książkę przeczytać w pierwszej kolejności.
Monografie nie są (i nie mogą być) dobrym źródłem bardziej zaawansowanych informacji: np. w zakresie księgowości czy prawa. Zawsze książki wyspecjalizowane będą lepsze. Po lekturze monografi łatwo jednak ocenić, co trzeba dokupić z pozycji specjalistycznych.

 

Aby zapoznać się z pełnym opisem i okładką wybranej książki oraz aktualną ceną - kliknij na jej tytuł. Nie podajemy cen, gdyż nie jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować zmieniających się rabatów i promocji.

  Jeżeli chcesz obejrzeć więcej niż jedną książkę z listy - klikaj na tytuły prawym klawiszem myszki i wybieraj opcje:
  - MS Internet Explorer: "Otwórz łącze w nowym oknie", "Otwórz łącze w nowej karcie"
  - FireFox ENG: "Open Link in New Tab"
  - Opera PL: "Otwórz na karcie w tle"

A jak Auto-handel: opodatkowanie handlu samochodami
W celu rozwiązania wątpliwości, rodzacych się na tle opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie auto-handlu, w niniejszym opracowaniu zawarto wskazówki, które pomogą uniknąć błędów w rozliczaniu się z fiskusem.

  Agroturystyka
  Agroturystyka jest obecnie przedmiotem dużego zainteresowania nie tylko polityki społecznej, gospodarczej i rolnej, lecz również samych rolników, dla których jest szansą zdobycia nowych źródeł dochodu. Podręcznik składa się z trzech części. Pierwsza to wprowadzenie do agroturystyki, druga jest poświęcona ekonomice i organizacji agroturystyki (w tym m.in. ekonomice i organizacji gospodarstw agroturystycznych), a w trzeciej swoistym studium przypadków - omówiono podmioty i przedsięwzięcia agroturystyczne.

Dobra niematerialne. Kompendium prawne
Książka przedstawia problematykę związaną z prawnym statusem dóbr niematerialnych, ze szczególnym uwzględnieniem dóbr z zakresu własności intelektualnej i własności przemysłowej. Poza podstawowym dla dóbr niematerialnych kontekstem cywilnoprawnym omawia także zagadnienia związane z ich gospodarczym zastosowaniem, zasady ich opodatkowania, istotę i klasyfikację, prawa do nich, obrót umowny nimi oraz zasady ich ochrony, w tym w szczególności roszczenia, przysługujące w związku z ich naruszaniem. Z uwagi na komercyjne zastosowanie wielu dóbr wyeksponowane zostały ich związki z działalnością gospodarczą, czyli zakres, w jakim mogą być one wykorzystywane przez przedsiębiorców.

  K jak komis
  Książka adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie komisu, a także do wszystkich, którzy kiedykolwiek zechcą skorzystać ze sprzedaży lub zakupu za pośrednictwem komisu. W książce opisujemy sposoby opodatkowania stron umowy komisowej podatkiem dochodowym i VAT, tak komisanta jak i komitenta.

Lekarze: podatki, ZUS, księgowość
Poradnik został napisany z myślą o lekarzach, lekarzach dentystach, lekarzach weterynarii, którzy wybrali zasady ogólne jako formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Książka przybliża istotę podatkowej księgi przychodów i rozchodów - narzędzia mającego służyć rozliczeniom z fiskusem. W przystępny sposób przedstawia zasady jej prowadzenia oraz wyjaśnia najczęściej spotykane problemy, z jakimi może zetknąć się podatnik podczas ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

  Prawo w praktyce biur podróży
  Książka jest pierwszą na rynku publikacją kompleksowo omawiającą zagadnienia dotyczące prawnych aspektów prowadzenia biur podróży. Autorzy, związani z ośrodkami uniwersyteckimi Krakowa, Gdańska i Poznania, szczegółowo przedstawili problematykę: publicznoprawnych regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w formie biura podróży, umów zawieranych z kontrahentami i klientami, ubezpieczeń i gwarancji związanych z wyjazdami turystów, prawa podatkowego i prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz dóbr niematerialnych, prawnych aspektów nieuczciwej konkurencji, prawa reklamy, dochodzenia roszczeń przez biura podróży, ochrony konsularnej, a także samorządu gospodarczego biur podróży.
  Dodatkowym atutem książki są wzory umów zawieranych przez organizatorów turystyki i wzory pozwów związanych z dochodzeniem roszczeń przez biura podróży.
  Publikacja jest adresowana do przedsiębiorców prowadzących biura podróży, osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką usług turystycznych, np. hotelarzy, przewoźników, a także osób korzystających z usług oferowanych przez organizatorów turystki. Pozycja ta przydatna będzie również dla studentów kierunków turystycznych, prawniczych, ekonomicznych czy hotelarskich.

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Monografie