Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Pracownik
Książki dla biznesu: Pracownik
Pracownik to Twój wróg! Nie wierzysz? Jak przeczytasz te ksiązki, zrozumiesz, o czym mowa. A na serio: jeżeli rzeczywiście musisz zatrudnić pracowników, znajdziesz tu książki po prostu niezbędne.
Nie wszystkie pozycje są oczywiście konieczne dla każdego przedsiębiorcy, należy wybrać te, które przydadzą nam się w codziennej działalności. Przy okazji uświadomisz sobie ogrom obowiązków czekających Ciebie jako pracodawcę. Zwracamy uwagę na zakazy konkurencji: wbrew pozorom przydają się znacznie częściej, niż myślisz.

 

Aby zapoznać się z pełnym opisem i okładką wybranej książki oraz aktualną ceną - kliknij na jej tytuł. Nie podajemy cen, gdyż nie jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować zmieniających się rabatów i promocji.

  Jeżeli chcesz obejrzeć więcej niż jedną książkę z listy - klikaj na tytuły prawym klawiszem myszki i wybieraj opcje:
  - MS Internet Explorer: "Otwórz łącze w nowym oknie", "Otwórz łącze w nowej karcie"
  - FireFox ENG: "Open Link in New Tab"
  - Opera PL: "Otwórz na karcie w tle"

Kodeks pracy
Oprócz ustaw głównych, najnowszy kodeks zawiera również akty wykonawcze oraz skrócone tezy orzeczeń. Nowością tej edycji jest wybór dyrektyw unijnych związanych z prawem pracy. Stan prawny na 1 września 2007 r.

  Konsekwencje prawne śmierci pracownika
  Przedmiotem opracowania jest zagadnienie konsekwencji prawnych śmierci pracownika w świetle przepisów kodeksu pracy i niektórych innych ustaw z zakresu prawa pracy.
  Analizie poddano z jednej strony zagadnienie następstwa prawnego w zakresie świadczeń majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku oraz kwestię własnych roszczeń jego następców prawnych powstających na skutek śmierci pracownika, z drugiej zaś zagadnienie obowiązków prawnych ciążących na następcach zmarłego pracownika wobec jego pracodawcy.
  Przedmiotem rozważań uczyniono ponadto zagadnienie procesowej realizacji roszczeń następców prawnych pracownika, a także pracodawcy.

Wynagrodzenia pracowników w firmie
Kompendium wiedzy dla każdego przedsiębiorcy, zatrudniającego osoby w ramach umów o pracę, umów-zlecenia, umów o dzieło oraz wykonującego działalność osobiście. Omówiono obowiązki, które musi spełnić pracodawca z zakresu naliczania i poboru podatku dochodowego, opłacania składek ZUS. W pozycji tej znajdują się również zagadnienia związane z rozliczaniem delegacji służbowych, zatrudnianiem emerytów i rencistów, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
Przedstawiono wybrane elementy prawa pracy m.in. z zakresu zawierania umów o pracę, ochrony wynagrodzenia, urlopów pracowniczych.
Książka zawiera praktyczne przykłady z wykorzystaniem deklaracji podatkowych, dokumentów ZUS, wzorów umów o pracę i innych druków, potrzebnych przy pełnieniu obowiązków pracodawcy-płatnika.

  Zakaz konkurencji jako sposób ochrony interesów pracodawcy
  Książka ma na celu przedstawienie obowiązujących rozwiązań prawnych pozwalających pracodawcy na skuteczne zabezpieczenie swoich interesów przed działalnością konkurencyjną pracowników.
  Zawarto w niej omówienie środków prawnych, które mogą być zastosowane przez pracodawców w razie naruszenia przez pracowników zakazu konkurencji lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji. Opracowanie to ma stanowić poradnik praktyczny, służy temu wiele przykładów ilustrujących wybrane, charakterystyczne sytuacje prawne oraz bogato przytaczane orzecznictwo sądowe (zwłaszcza Sądu Najwyższego), przynoszące interpretację obowiązujących przepisów prawa.
  Praktyczny aspekt książki podkreślają zamieszczone wzory umów o zakazie konkurencji, pism procesowych oraz czynności z zakresu prawa pracy.

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Pracownik