Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Prawo
Książki dla biznesu: Prawo
Z wielu ustaw i przepisów można korzystać na ekranie komputera. Jednak czasem warto jest móc natychmiast sięgnąć na półkę i bez grzebania w czeluściach archiwów Sejmu znaleźć ważny przepis. Z tą myślą zestawiliśmy niezbyt drogie pozycje, które naszym zdaniem na początek wystarczą.
Wybieraliśmy zwykle dwie wersje: czystą ustawę oraz ustawę z komentarzem. Sam zdecydujesz, która wersja będzie bardziej przydatna dla Ciebie lub Twojej firmy. Ponadto znajdziesz tu pozycje bardziej wyspecjalizowane, przydatne tylko w niektórych rodzajach działalności gospodarczej.
Uwaga! Książki związane z pracownikami znajdziesz w dziale "Pracownik", zaś księgowe w "Księgowości".

 

Aby zapoznać się z pełnym opisem i okładką wybranej książki oraz aktualną ceną - kliknij na jej tytuł. Nie podajemy cen, gdyż nie jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować zmieniających się rabatów i promocji.

  Jeżeli chcesz obejrzeć więcej niż jedną książkę z listy - klikaj na tytuły prawym klawiszem myszki i wybieraj opcje:
  - MS Internet Explorer: "Otwórz łącze w nowym oknie", "Otwórz łącze w nowej karcie"
  - FireFox ENG: "Open Link in New Tab"
  - Opera PL: "Otwórz na karcie w tle"

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W publikacji dużo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z kwestiami dopuszczalności i zasad dokonywania czynności prawnych pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikiem. W opracowaniu przedstawione zostały kwestie teoretyczno-prawne stanowiące podstawę funkcjonowania spółek jednoosobowych, a także podstawowe problemy praktyczne funkcjonowania spółki z o.o.o jednym wspólniku. Stanowią one zasadniczy cel rozważań zawartych w opracowaniu. W koniecznym dla pełności analizy zakresie, przedstawione zostały również odmienności związane z funkcjonowaniem jednoosobowych spólek z o.o. kwalifikowanych podmiotowo poprzez osobę jednego wspólnika tj. problematyka jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

  Kodeks cywilny
  Dwudzieste szóste wydanie broszury uwzględnia najnowsze nowelizacje Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Całość poprzedza interesujące wprowadzenie prof. dr hab Zbigniewa Radwańskiego. Hasła przybliżające treść artykułu i umożliwiające szybką orientację w treści. Rozbudowany indeks rzeczowy, precyzyjny system oznaczeń, przypisy informujące o zmianach. Stan prawny: październik 2007 r.

Kodeks karny (wersja tania)
To wydanie zostało przygotowane specjalnie z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny wraz z przepisami wprowadzającymi oraz wyciągiem z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. Obejmuje także skorowidz przedmiotowy, ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji i zagadnień z zakresu Kodeksu karnego. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami, objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. Stan prawny na 8 września 2007 roku.
BEZPŁATNY DOSTĘP DO ZMIAN! Jeżeli w trakcie roku akademickiego zmieni się Kodeks karny, natychmiast będziesz miał możliwość sprawdzenia tego w serwisie internetowym wydawcy.

  Kodeks karny
  Piętnaste wydanie broszury zawiera m.in. znowelizowane teksty Kodeksu Karnego i Kodeksu Karnego Wykonawczego, ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Całość poprzedza interesujące wprowadzenie prof. dr. hab. Andrzeja Marka, wybitnego znawcy przedmiotu, autora licznych, wielokrotnie wyróżnianych publikacji z zakresu prawa karnego. Hasła przybliżające treść artykułu i umożliwiające szybką orientację w treści. Rozbudowany indeks rzeczowy, precyzyjny system oznaczeń, przypisy informujące o zmianach.

Kodeks karny skarbowy z wprowadzeniem (wersja tania)
Ustawa według stanu na październik 2007 r.

  Kodeks karny skarbowy
  Ostatnie zmiany Kodeksu karnego skarbowego z 2007 roku dotyczą przestępstw i wykroczeń skarbowych przeciwko obrotowi dewizowemu, postępowania przygotowawczego oraz składów sądów. Oddawany do rąk Czytelników obszerny Komentarz, odwołujący się do bogatego, znacznie rozszerzonego w odniesieniu do pierwszego wydania, orzecznictwa sądowego oraz literatury przedmiotu, będzie z całą pewnością niezwykle przydatną pomocą dla praktyków zajmujących się prawem karnym skarbowym, zarówno materialnym, jak i procesowym oraz wykonawczym.

Kodeks postępowania administracyjnego
Oprócz głównych ustaw oraz aktów wykonawczych z zakresu prawa administracyjnego, najnowszy Kodeks został wzbogacony o skrócone tezy orzeczeń oraz wybór dyrektyw unijnych związanych z prawem administracyjnym. Stan prawny na 1 września 2007 r.

  Kodeks postępowania cywilnego
  Oprócz głównej ustawy, najnowszy kodeks zawiera również akty wykonawcze oraz skrócone tezy orzeczeń. Nowością tej edycji jest wybór dyrektyw unijnych związanych z prawem cywilnym. Stan prawny na 1 września 2007 r.

Kodeks postępowania karnego (wersja tania)
Tekst jednolity. Zawiera zmiany, które weszły w życie 1 września 2007 r. Przepisy wprowadzające, szczegółowy skorowidz, poręczny format, czytelny układ graficzny. Stan prawny na 1 września 2007 r.

  Kodeks pracy
  Oprócz ustaw głównych, najnowszy kodeks zawiera również akty wykonawcze oraz skrócone tezy orzeczeń. Nowością tej edycji jest wybór dyrektyw unijnych związanych z prawem pracy. Stan prawny na 1 września 2007 r.

Kodeks wykroczeń
Jest to seria adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.

  Najem lokalu użytkowego
  Książka stanowi opracowanie z serii "Klauzule umowne w obrocie gospodarczym", wydawanej wspólnie z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego działającym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach tego cyklu omawiane są różne klauzule umów z zakresu prawa cywilnego i handlowego.
  Niniejsza praca dotyczy umowy najmu użytkowego. Jej celem jest przedstawienie poszczególnych klauzul umownych podzielonych na grupy tematyczne, z wyodrębnieniem tych postanowień, które mogą występować w jednej umowie łącznie, oraz tych, które wzajemnie się wykluczają. Praktyczne omówienia rodzajów klauzul stanowią wyjątkowy walor opracowania i są znakomitą podstawą do samodzielnego formułowania postanowień umów. W drugim, zaktualizowanym wydaniu zostały poddane analizie zagadnienia podatkowe związane z najmem lokali użytkowych. Praca przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków, jak i tych uczestników obrotu gospodarczego, którzy przygotowują umowy, nie będąc profesjonalistami w dziedzinie prawa.

Postępowanie zabezpieczające
Nowa regulacja postępowania zabezpieczającego: podmioty uprawnione do złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia; podstawy i granice zabezpieczeń; wymagania formalne wniosku; zabezpieczenie uproszczeń pieniężnych oraz inne wypadki zabezpieczenia

  Spółka cywilna między małżonkami
  Pierwsza na rynku polskim monografia poświęcona budzącej wiele kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie problematyce spółki cywilnej między małżonkami. Autor - pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znany z wielu opracowań z pogranicza prawa spółek i małżeńskiego prawa majątkowego, skupił się przede wszystkim na cywilnoprawnych aspektach funkcjonowania spółek małżonków.
  W pracy zawarta została także problematyka prawnopodatkowa, co sprawia że książka może być uznana za kompleksowe omówienie prawnych aspektów działalności spółek cywilnych z wyłącznym udziałem małżonków. Przedstawiono także spółkę cichą między małżonkami, uważaną przez większość doktryny za podtyp spółki cywilnej, która może stanowić atrakcyjną formę prowadzenia działalności gospodarczej dla małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej.
  W książce omówione zostały takie zagadnienia jak: spółka cywilna a małżeństwo, dopuszczalność powstania spółki cywilnej między małżonkami, spółka cywilna jako jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej przez oboje małżonków, powstanie spółki cywilnej między małżonkami, spółka cywilna między małżonkami a majątkowe stosunki małżeńskie, spółka cywilna między małżonkami a zaspokojenie roszczeń wierzycieli, małżonkowie - wspólnicy spółki cywilnej w postępowaniu upadłościowym i układowym, podatkowe aspekty funkcjonowania spółki cywilnej między małżonkami, prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków w formie spółki cichej.
  Dołączone zostały także wzory umowy spółki cywilnej i cichej między małżonkami. Opracowanie uwzględnia w szerokim zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawiera bogatą literaturę. Przeznaczone jest dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, ekonomistów, księgowych, notariuszy, ale powinno także zainteresować małżonków, którzy już prowadzą lub zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej ze swoim wyłącznym udziałem.

Prawo autorskie i prasowe z wprowadzeniem
Poręczne, kieszonkowe wydanie ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa prasowego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym.

  Prawo spadkowe
  Pojęcie, zasady i funkcje prawa spadkowego. Powołanie do spadku, dziedziczenie ustawowe i testamentowe, instytucja zachowku, odpowiedzialność za długi spadkowe.

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Prawo