Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Unia Europejska
Książki dla biznesu: Unia Europejska
Chcesz rozszerzyć działalność firmy na teren Unii Europejskiej? Chcesz sięgnąć po fundusze UE? Tutaj zebraliśmy ciekawe pozycje dotyczące tych spraw.
Wstąpienie Polski do wspólnego rynku otworzyło nowe możliwości, z których nie każdy jednak może skorzystać. Ograniczenia imigracyjne, utrzymane w wielu krajach tzw. starej Unii, są znacznie mniej surowe dla przedsiębiorców.
Z zalet Unii mozna korzystać również na miejscu, dzięki dużym środkom kierowanym na wsparcie małego biznesu. UE to również nowe obowiązki, niestety...

 

Aby zapoznać się z pełnym opisem i okładką wybranej książki oraz aktualną ceną - kliknij na jej tytuł. Nie podajemy cen, gdyż nie jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować zmieniających się rabatów i promocji.

  Jeżeli chcesz obejrzeć więcej niż jedną książkę z listy - klikaj na tytuły prawym klawiszem myszki i wybieraj opcje:
  - MS Internet Explorer: "Otwórz łącze w nowym oknie", "Otwórz łącze w nowej karcie"
  - FireFox ENG: "Open Link in New Tab"
  - Opera PL: "Otwórz na karcie w tle"

Europejski system dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych za wypadki komunikacyjne za granicą
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza wprowadzenie nowych zasad roszczeń ubezpieczeniowych przez osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych za granicą. Niniejszy komentarz ma pomóc środowisku ubezpieczeniowemu we właściwym wypełnieniu jego obowiązków, związanych z przyłączeniem się do opisywanego systemu dochodzenia roszczeń, jak również umożliwić poszkodowanym zapoznanie się z pełnią nowych, bardzo dlań korzystnych uprawnień.

  Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm
  Najczęściej wymienianą przez właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw przyczyną zniechęcającą do starań o pomoc jest (według badań PARP) to, że "trudno uzyskać informację gdzie i o jaką pomoc można się starać", następną jest "brak wiary, że się otrzyma dofinansowanie", kolejną: "wymogi formalne, brak środków własnych, krótkie terminy składania wniosków, trudności z wypełnieniem wniosku i postawa urzędników".
  Ta książeczka ma ułatwić starania o pomoc, najbardziej zaś ma poprawić "dostęp i jakość informacji". Uproszczenie procedur niestety jest w gestii władz wyższych.

Jak założyć firmę w Unii Europejskiej
W książce opisano: podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, kryteria wyboru organizacyjno-prawnej formy działania na rynku docelowym, nowe formy organizacyjno-prawne w ustawodawstwie unijnym - tzw. spółki ogólnoeuropejskie - prawno-ekonomiczne ustawodawstwo wszystkich krajów członkowskich Unii dotyczące rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, zagadnienia podatkowe w poszczególnych krajach członkowskich, kryteria wyboru lokalizacji nowego przedsięwzięcia, uwarunkowania sukcesu polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku wewnętrznym UE.

  Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej
  Niniejsza książka jest skierowana do osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozszerzenie prowadzonej działalności na inne kraje Unii Europejskiej. Dostarcza teoretycznych i praktycznych informacji, które mogą ułatwić start młodym przedsiębiorcom na rynku krajowym i unijnym. Ma im pomóc w realizacji własnych planów biznesowych. Stanowi bardzo cenne kompendium promocji, reklamy i autoprezentacji oraz możliwość pozyskiwania środków finansowych na otwarcie lub poszerzenie działalności gospodarczej.

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Książki dla biznesu -> Unia Europejska